Nieuws

06-06-2018
In 2017 wisten ruim 94.000 mensen de schuldhulpverlening te vinden, vergeleken met 89.000 in het jaar ervoor. De gemiddelde schuld in 2017 betrof 42.100 euro, verdeeld over 13 schuldeisers. Dit blijkt uit de cijfers in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Niet eerder meldden zoveel mensen met financiėle problemen zich bij leden van de NVVK.
Lees meer
18-04-2018
Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Dit bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) in zijn jaarbericht dat volgende week maandag als onderdeel van het jaarverslag van de Rechtspraak verschijnt.
Lees meer
11-04-2018
Het is goed dat juist de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) financiering beschikbaar stelt om vorderingen van mkb-bedrijven op gemeenten over te nemen. Dat zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.
Lees meer
23-03-2018
Bestuursorganen kunnen sinds 2009 bij de executie van dwangbevelen ook aanspraak maken op redelijke buitengerechtelijke kosten. Tot voor kort gold de regel dat enkel redelijke buitengerechtelijke kosten in rekening konden worden gebracht met een maximum van 15% van de hoofdsom. Voor hoge(re) bedragen slechts de redelijke kosten, omdat 15% in die gevallen onredelijk is.
Lees meer
13-02-2018
Mkb-ondernemers huren steeds minder een deurwaarder in. De almaar verder stijgende griffierechten wegen niet meer op tegen het innen van kleine (tot zo’n 1.000 euro) onbetaalde facturen. Dit is een groot probleem en het kan wanbetalingen stimuleren meent MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie wil een verlaging tot 117 euro voor zaken tot 5.000 euro.
Lees meer
17-01-2018
Per 1 januari 2018 gaan een aantal nieuwe regels gelden die van belang zijn voor mensen met schulden. Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot. Wanneer je een klacht tegen een deurwaarder wil indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders moet je eerst € 50 betalen. De kostendelersnorm wordt ingevoerd voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen. En de overheid mag minder incassokosten in rekening brengen
Lees meer
18-12-2017
Rood staan, rekeningen niet kunnen betalen en oplopende incassokosten. Minimaal 15 procent van de huishoudens, ongeveer 1,5 miljoen, heeft te maken met ernstige betalingsachterstanden. Slechts een klein gedeelte daarvan komt bij de schuldhulpverlening terecht.
Lees meer
05-12-2017
Hoewel het beleid van Weststellingwerf gericht is op het voorkómen van schulden, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer dat in de praktijk de meeste tijd en het meeste geld gaan naar het achteraf oplossen ervan. De gemeente werkt daarom aan een nieuwe aanpak voor financiėle zelfredzaamheid.
Lees meer
05-12-2017
Marjolein Odekerken heeft onder leiding van prof. dr. Alex Brenninkmeijer en prof. dr. Frank Bovenkerk haar promotieonderzoek ‘Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren’ succesvol afgerond. Het betreft een empirisch onderzoek naar conflictueuze interacties tussen deurwaarders en schuldenaren aan de deur (kwalitatief en kwantitatief).
Lees meer
08-11-2017
Wanneer sprake is van een huurachterstand (of meer in het algemeen, wanneer een schuldeiser een vordering heeft), dan zal de huurder gesommeerd worden. Doorgaans wordt dan ook aanspraak gemaakt op rente en kosten. Met betrekking tot het vorderen van (buitengerechtelijke) incassokosten gaat er nog wel eens iets mis. Hoe zit het ook alweer?
Lees meer

Haarweetjes.nl
Algeneter.nl