Nieuws

23-03-2018
Bestuursorganen kunnen sinds 2009 bij de executie van dwangbevelen ook aanspraak maken op redelijke buitengerechtelijke kosten. Tot voor kort gold de regel dat enkel redelijke buitengerechtelijke kosten in rekening konden worden gebracht met een maximum van 15% van de hoofdsom. Voor hoge(re) bedragen slechts de redelijke kosten, omdat 15% in die gevallen onredelijk is.
Lees meer
13-02-2018
Mkb-ondernemers huren steeds minder een deurwaarder in. De almaar verder stijgende griffierechten wegen niet meer op tegen het innen van kleine (tot zo’n 1.000 euro) onbetaalde facturen. Dit is een groot probleem en het kan wanbetalingen stimuleren meent MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie wil een verlaging tot 117 euro voor zaken tot 5.000 euro.
Lees meer
17-01-2018
Per 1 januari 2018 gaan een aantal nieuwe regels gelden die van belang zijn voor mensen met schulden. Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot. Wanneer je een klacht tegen een deurwaarder wil indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders moet je eerst € 50 betalen. De kostendelersnorm wordt ingevoerd voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen. En de overheid mag minder incassokosten in rekening brengen
Lees meer
18-12-2017
Rood staan, rekeningen niet kunnen betalen en oplopende incassokosten. Minimaal 15 procent van de huishoudens, ongeveer 1,5 miljoen, heeft te maken met ernstige betalingsachterstanden. Slechts een klein gedeelte daarvan komt bij de schuldhulpverlening terecht.
Lees meer
05-12-2017
Hoewel het beleid van Weststellingwerf gericht is op het voorkómen van schulden, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer dat in de praktijk de meeste tijd en het meeste geld gaan naar het achteraf oplossen ervan. De gemeente werkt daarom aan een nieuwe aanpak voor financiėle zelfredzaamheid.
Lees meer
05-12-2017
Marjolein Odekerken heeft onder leiding van prof. dr. Alex Brenninkmeijer en prof. dr. Frank Bovenkerk haar promotieonderzoek ‘Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren’ succesvol afgerond. Het betreft een empirisch onderzoek naar conflictueuze interacties tussen deurwaarders en schuldenaren aan de deur (kwalitatief en kwantitatief).
Lees meer
08-11-2017
Wanneer sprake is van een huurachterstand (of meer in het algemeen, wanneer een schuldeiser een vordering heeft), dan zal de huurder gesommeerd worden. Doorgaans wordt dan ook aanspraak gemaakt op rente en kosten. Met betrekking tot het vorderen van (buitengerechtelijke) incassokosten gaat er nog wel eens iets mis. Hoe zit het ook alweer?
Lees meer
01-11-2017
Kan ik mijn klant behouden die niet goed betaalt? Zeker weten! Je klant op de eerste plek zetten. En echt luisteren naar wat er gezegd wordt en hiernaar handelen. Klantgerichtheid in organisaties vinden we van groot belang (zeggen we). Maar wel vaak maar tot het moment dat de beste klant stopt met betalen. Kan je incasso ook klantgericht aanpakken?
Lees meer
20-09-2017
Bij een incassozaak starten wij altijd in de buitengerechtelijke fase. In deze fase wordt er geļncasseerd zonder tussenkomst van de rechter. De kosten die u in deze fase moet maken om uw factuur alsnog betaald te krijgen, de incassokosten, kunt u verhalen op uw debiteur. Maar geldt dat ook bij een gerechtelijke procedure, als u wél naar de rechtbank moet: kunt u dan ook de gemaakte proceskosten verhalen op uw debiteur?
Lees meer
03-08-2017
1 september nadert met rasse schreden. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt het dan verplicht digitaal te procederen in civiele handelsvorderingen met een belang vanaf 25.000 euro.
Lees meer